NL EN

OPEX

‘Operational Excellence’ (OPEX) is een veelgehoorde kreet binnen Vetipak! Op alle fronten, in alle vestigingen zijn we in meer of mindere mate met Operational Excellence bezig. 

 

Sinds het begin van 2015 is hier een strategische doorstart mee gemaakt, want in de praktijk zijn we hier al sinds 2010 mee begonnen. In de plannen van 2014 zijn hier dan ook de nodige budgetten, mensen en middelen voor vrij gemaakt om op lange termijn te komen tot niveau “Meesterschap”- fase 3.


De komende periode zullen jullie vanuit verschillende disciplines dan ook steeds meer te maken krijgen of in contact komen met de aspecten van Opex binnen Vetipak. Dit kan gaan over logistiek, productie, maar ook onze New Product Development processen. Kortom elk proces binnen Vetipak komen de komende jaren aan bod. En uw betrokkenheid zorgt ervoor dat wij kunnen excelleren, “tenslotte maken we samen het verschil!!”.


In onderstaande willen wij jullie meenemen door onze Operational Excellence Journey.


Introductie


Wat is nu eigenlijk Operational Excellence? Hoe verhouden alle verbeter-termen (Operational Excellence/ Lean/ continue verbeteren) zich tot elkaar? Wat is de ontwikkeling in de markt met betrekking tot Lean/Operational Excelllence? Wat kunnen we daarvan leren? En, staat dan nog iets Vetipak in de weg om met Operational Excellence succesvol te gaan zijn?

 

Onderzoek


Recent onderzoek (1) laat zien dat het aantal Nederlandse ondernemingen dat Lean-principes toepast in zijn bedrijfsvoering aan het toenemen is. Het grootste deel van deze groep heeft als belangrijkste doelstelling zowel de kwaliteit van zijn projecten en diensten als zijn productiviteit te verhogen. Ook kostenverlaging is (nog altijd) een belangrijke drijfveer om aan de Lean Journey te beginnen. Toch is het uiteindelijke doel volgens de meerderheid van de bedrijven het verbeteren van de klanttevredenheid, ingegeven door de huidige marktomstandigheden, die organisaties dwingen om steeds effectiever en efficiënter te gaan werken.


In het onderzoek worden vervolgens drie stadia omschreven voor de mate van Lean-volwassenheid van organisaties: “In de eerste fase doen bedrijven hun eerste Lean ervaringen op, door mensen te trainen en de eerste projecten uit te voeren. In de tweede fase worden de Lean principes vervolgens steeds meer onderdeel van het dagelijkse werk. Organisaties die het meest volwassen zijn in Lean (fase drie) beschikken over een cultuur waarin het voortdurend verbeteren van de productiviteit en het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening centraal staat.”


Vetipak en OPEX


De ‘reis’ van Vetipak lijkt hier sterk op! Op dit moment zitten we in het kantelpunt van fase 1 naar fase 2, dit kan per proces en vestiging verschillen. Vanaf 2010 zijn we begonnen met ‘Lean’. In deze fase hebben we de eerste ervaring opgedaan in de vorm van 5S en SMED projecten in het productieproces. Hierin zijn aardige resultaten geboekt, met een projectmatige toepassing van Lean tools. Belangrijk hier was om deze initiatieven goed vast te leggen en te borgen onze processen om tot succesvol meesterschap te komen.


Uit onderzoek hebben we geleerd dat bedrijven vaak obstakels tegenkomen bij de overgangen van fase 1 naar fase 2 en van fase 2 naar fase 3. 


Een aantal van de belangrijkste ‘obstakels’ die bedrijven tegenkomen in de overgang van de eerste naar de tweede fase, en naar de derde fase: 
• De lean-initiatieven sluiten nog te weinig aan op de organisatiestrategie, 
• Verbeterfocus is te intern gericht (in plaats van op de gehele procesketen), 
• Focus ligt te veel op de korte termijn, 
• Medewerkers worden vaak nog te weinig betrokken bij verbetertrajecten. 


Hoe kunnen we voorkomen dat we met het huidige Operational Excellence Programma tegen soortgelijke obstakels aanlopen? Kunnen we nog iets leren van het voorgenoemde onderzoek? 


We hebben onze basis uitgangspunten van het programma zo gekozen dat het risico hierop zo klein mogelijk is gemaakt: 
• Aan de basis staat de strategie van de organisatie (hoe onderscheiden we ons, en wat willen we bereiken) 
• In realisatie van de strategie staat de klant / klantwaarde centraal 
• Klantwaarde wordt gecreëerd in klant-tot-klant-procesketens
• Deze-procesketens zijn uitgewerkt tot op het niveau van activiteiten op de fabrieksvloer, 
→ Hierdoor weet iedereen hoe hij/zij bijdraagt aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen/ aan de realisatie van klantwaarde
• OPEX Vetipak focust zich op de korte en lange termijn
→ Op korte termijn initiëren we kleine verbeterstapjes door het dagelijks met elkaar gaan voeren van de ‘prestatie-dialoog’: Hoe ging het gisteren? Hoe gaan we het vandaag beter doen?
→ Voor de langere termijn zoeken we naar ‘grotere’ verbeteringen die we projectmatig implementeren
• Kern in dit alles zijn de medewerkers: “willen de medewerkers mee-verbeteren?” En “kunnen ze het”? 


Zoals eerder verteld staan we middenin het Vetipak OPEX programma. Op de alle gebieden Logistiek/ Kwaliteit/ Productie en New Items wordt hard gewerkt aan de parallelle korte- en lange termijn stappen. De medewerkers zijn de sleutel: Zij kennen de processen, de issues en weten ook hoe het beter zou kunnen. Dit verbeterpotentieel staat op het punt om ontsloten te worden. 


We kunnen niet wachten om de eerste resultaten hiervan met u te delen in de volgende business reviews, zodat we samen nog meer het verschil kunnen maken!

 

Voetnoot:
(1) KPMG “Helft bedrijven past Lean toe, maar slechts 5% volwassen” 11 april 2016 Consultancy.nl)