NL EN

Streng protocol ter voorkoming van corona-besmetting

Nu we ook in Nederland te maken hebben met het coronavirus, is het zaak om extra alert te zijn. Daarom hebben we bij alle Vetipak-vestigingen extra voorzorgsmaatregelen getroffen. In dit blog praten we u bij over ons protocol.

 

Update 22 april: Helaas nog geen versoepelende maatregelen voor het bedrijfsleven

 

Het coronavirus blijft de gemoederen flink bezig houden. Gisterenavond heeft er in Nederland een nieuwe persconferentie plaatsgevonden. Tijdens deze persconferentie is aangegeven dat de maatregelen die eerder door de overheid zijn genomen het gewenste effect blijken te hebben. Om die reden heeft de overheid besloten om de eerste versoepelende maatregelen af te kondigen. Helaas gelden deze versoepelende maatregelen (vooralsnog) niet voor het bedrijfsleven. Voor ons als Vetipak betekent die als volgt:

 

Streng beleid

Tot op heden blijkt het strenge beleid dat wij hebben ingevoerd naar aanleiding van de maatregelen nog steeds succesvol. Zoveel mogelijk medewerkers werken nog altijd vanuit huis en samen met de aanwezige medewerkers zijn wij ook nu in volle gezondheid. Binnen ons bedrijf zijn er tot op heden geen coronagevallen gemeld. Wij hebben er dan ook voor gekozen om ons strenge beleid te blijven voortzetten en handhaven.

 

Dienstverlening

Mede dankzij de enorme inzet, commitment en flexibiliteit van onze medewerkers blijft onze dienstverlening, ondanks de bizarre omstandigheden waarin wij nu verkeren, nog altijd op het niveau zoals iedereen van ons gewend is. Dit neemt niet weg dat ook wij op dit moment te maken hebben met enorm verschillende dynamieken, van extra werkzaamheden tot grote vraag uitval. Daarom willen wij blijven benadrukken; mocht u (andere) werkzaamheden hebben of bij andere collega bedrijven een behoefte horen, richt u zich dan vooral tot een van onze commerciële medewerkers. Momenteel hebben wij nog voldoende capaciteit om u te kunnen ontlasten!

 

Houd contact

Ondanks dat er voor het bedrijfsleven in Nederland nog geen versoepelende maatregelen bekend zijn gemaakt, willen wij u nogmaals vragen om vooral met ons in verbinding te blijven staan omtrent de ontwikkelingen en/of verwachtingen. U kunt op ons rekenen en wij helpen u graag. Alleen met elkaar kunnen wij er op een juiste wijze voor zorgdragen dat de continuïteit gewaarborgd blijft en onze schade zoveel als mogelijk wordt beperkt.


Middels deze weg willen wij nogmaals iedereen hartelijk danken voor het vertrouwen in Vetipak en onze medewerkers. Indien er naar aanleiding van het bovenstaande vragen zijn dan zal Mark van der Burgt (CCO) deze graag voor u beantwoorden (telefoonnummer +31 (0)412- 455815).


Update 17 maart: streng protocol ter voorkoming van corona-besmetting

 

Het coronavirus heeft Nederland in zijn greep. Eergisteren heeft de overheid daarom strengere maatregelen aangekondigd. Die hebben we direct geïmplementeerd in ons protocol, bovenop de extra voorzorgsmaatregelen die we eerder al hebben getroffen bij alle Vetipak-vestigingen.

 

Ondanks deze extreme omstandigheden kunnen we onze klanten geruststellen: onze dienstverlening is nog steeds op het niveau dat ze van ons gewend zijn. Tegelijkertijd is ons beleid nog steeds volledig gericht op de gezondheid van onze medewerkers en de voortgang van onze productieactiviteiten.

 

Huidige stand van zaken

In een brief hebben we onze klanten gisteren uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het coronavirus binnen onze Vetipak-bedrijven. Hieronder zetten we de belangrijkste mededelingen uit die brief op een rij.

 

 • We hebben de strengere maatregelen van de Nederlandse overheid geïmplementeerd in ons protocol, bovenop de extra voorzorgsmaatregelen die we eerder al hebben getroffen.

 • Gezien onze cruciale rol in de voedselketen heeft de overheid onze beroepsgroep gedefinieerd als vitaal. Daardoor kunnen onze medewerkers met kinderen gebruikmaken van de beperkte kinderopvang. Onze personele bezetting en operatie zijn dan ook op peil.
 • Al onze medewerkers die thuis kunnen werken, doen dat al een week. Interne en externe meetings vinden digitaal plaats of worden doorschoven naar een later moment.
 • Binnen onze fabrieken werken we met gescheiden ploegwissels. Ook hebben we de pauzes gefragmenteerd om de groepen medewerkers zo klein mogelijk te houden.

 • Omdat onze operatie op peil is, hebben we momenteel ook te maken met verhoogde productieplanningen. Die kunnen we tot nu toe probleemloos aan.

 • Om onze productie in goede banen te blijven leiden, vragen we onze klanten om hun inzichten frequenter met ons te delen. Zo kunnen we samen blijven anticiperen op veranderingen en zorgen voor een tijdige aanvoer van (verpakkings)materialen.

 

Samen

We vertrouwen erop dat we deze periode van extreme omstandigheden goed doorkomen. En waar we kunnen, helpen we onze klanten en relaties ook in ‘hun’ strijd. Deze periode is er namelijk eentje die we vooral samen moeten overbruggen.

 

Heeft u vragen? Dan beantwoorden we deze graag. U kunt hierover contact opnemen met Mark van der Burgt (CCO), telefoonnummer +31(0)412-455815.

 


Update 4 maart: extra maatregelen op alle vestigingen


Nu we ook in Nederland te maken hebben met het coronavirus, is het zaak om extra alert te zijn. Daarom hebben we bij alle Vetipak-vestigingen extra voorzorgsmaatregelen getroffen.


Goed om te weten: geen van onze medewerkers vertoont symptomen die bij het coronavirus horen. Ook is geen van hen de afgelopen periode in een risicogebied geweest.

 

Standaard streng beleid

Het Vetipak-beleid is altijd al sterk gericht op het voorkómen van besmetting. Zo moeten bezoekers standaard bij de toegangscontrole altijd tekenen voor hun gezondheid. Mensen met griepverschijnselen weigeren we daarbij standaard de toegang tot onze fabrieken.

 

Extra maatregelen

Daarnaast hebben we diverse extra maatregelen getroffen om de kans op een besmetting bij of via Vetipak te minimaliseren:

 

 • We zijn extra scherp op het naleven van ons bestaande (strenge) hygiëneprotocol.
 • Bij de entrees van alle Vetipak-vestigingen hangt een extra instructieposter met hygiëneregels.
 • We hebben alle medewerkers duidelijke instructies gegeven over wat ze moeten doen als ze symptomen hebben die bij het coronavirus horen.
 • We volgen de adviezen van het RIVM en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (ten aanzien van reizen naar het buitenland).
 • We hebben een dagelijkse team-meeting om mogelijke veranderingen rond het coronavirus te bespreken en zo nodig passende maatregelen te nemen.

 

Kortom: we zijn zeer scherp. Het gaat immers om ons en uw belangrijkste goed: gezondheid.

 

Heeft u hier vragen over? Dan kunt u contact opnemen met Mark van der Burgt (CCO), telefoonnummer +31(0)412-455815.