NL EN

“Respect in het DNA”

Vetipak heeft een strategische samenwerking met OTTO Work Force, Europees marktleider op het gebied van arbeidsbemiddeling. Oprichter en CEO Frank van Gool ziet duidelijke parallellen tussen beide bedrijven, vooral op het gebied van ‘respect’. Vijf vragen, vijf antwoorden.

 

Hoe zou je Vetipak typeren?

“Vetipak is een echte ondernemersclub: er wordt hard gewerkt, eerlijk zakengedaan en altijd vooruitgekeken naar nieuwe kansen. Dat doen ze bovendien op een manier die ons aanstaat: enerzijds no-nonsense, anderzijds met aandacht voor de menselijke maat.”

 

Wat bedoel je met dat laatste?

“Onze medewerkers worden er op dezelfde manier behandeld als hun eigen mensen. Dat getuigt van respect, iets wat bij ons allebei in het DNA zit. Respect is in sociaal opzicht belangrijk, maar ook in economische zin. Arbeid wordt namelijk steeds schaarser; werkgevers die hun medewerkers weten te waarderen, worden andersom ook gewaardeerd.”

 

Wat is de belangrijkste uitdaging in jullie samenwerking?

“Dat is het verder professionaliseren van de factor ‘arbeid’. We werken nog niet zo heel lang samen, maar ik heb daar hoge verwachtingen van.”

 

Waarom?

“Omdat Vetipak altijd voor de lange termijn gaat en de lat steeds weer hoger durft te leggen. Ook dat delen we met elkaar: de beste willen zijn en dat ook durven uitspreken. Waarbij er overigens ook alle ruimte is om te ‘genieten’. Er is ook oog voor de dingen die het leven – en het werk – aangenaam maken. Weer iets waar we hetzelfde over denken.”

 

Maar het moet toch wel érgens een keer botsen?

“Zeker! En dat geeft ook helemaal niks. Sterker nog: zonder wrijving geen glans. Als je op het hoogste niveau wil acteren, moet je kritisch zijn naar elkaar. Dat schuwen we geen van beiden. Zo brengen we elkaar naar een hoger plan.”